Oferta e bartjes së numrit

Bashkohu me rrjetin Eagle Mobile!

WEB-777x260-friends_AL.jpg

Bashkohu me rrjetin Eagle Mobile dhe për plot 6 muaj, do të përfitosh 50% zbritje në Paketat e Miqësisë.

Tashmë edhe 5GB Internet dhuratë të vlefshme për 30 ditë.

Paketat e Miqësisë Paketa 800 Paketa Kupid Paketa 1000 Paketa 1200 Paketa 1600 Paketa 2000
Çmimi standard (Lekë) 800 800 1000 1200 1600 2000
Çmimi i ofertës (Lekë) 400 400 500 600 800 1000
Minuta drejt Eagle Mobile 300 200 1000 1200 1600 2000
Minuta kombëtare 300
Minuta ndërkombetare 10 30 60
Minuta me ALBtelecom fiks 1000 1000 1000 1000 1000 2000
SMS drejt Eagle Mobile 200 400 400 500 1600 2000
SMS kombëtare 400 400
SMS ndërkombëtare
Internet 1 GB 4 GB 4 GB​ Pa Limit Pa Limit Pa Limit
 1. Nëse kalon numrin tënd në rrjetin ALBtelecom dhe Eagle Mobile nëpërmjet proçesit të bartjes, përfiton paketat Eagle Mobile me gjysëm çmimi, për plot 6 muaj.
 2. Minutat kombëtare të Paketës 800 janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve të tjerë kombëtarë celularë: Vodafone, Telekom Albania, Plus.
 3. Minutat kombëtare të Paketës Kupid, 1000, 1200, 1600 dhe 2000 janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtare: Eagle Mobile, Vodafone, Telekom Albania, Plus dhe operatorëve të tjerë kombëtarë fiksë.
 4. Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në 17 vende të botës: Itali, Greqi, Kosovë, Bullgari, Francë, SHBA, Kanada, Belgjikë, Gjermani, Turqi, Angli, Kinë, Suedi, Spanjë, Rumani, Poloni dhe Republika Çeke.
 5. Vlefshmëria e paketave është 28 ditë nga momenti i aktivizimit.
 6. Vëllimi i minutave të paketave të Miqesisë do të shpenzohet sipas skemës 60+60 sekonda, ndërsa vëllimi i Internetit çdo 10 kB.
 7. Nëse je duke përdorur një paketë Eagle Mobile dhe njëkohësisht blen një paketë të re, atëherë përfitimet e paketës tënde të parë nuk do të jenë më të vlefshme.
 8. Paketat 1200, 1600 dhe 2000 kanë një politikë përdorimi të drejtë të internetit dhe pas përfundimit të vëllimit me shpejtësi 4G/3G do të vazhdosh të lundrosh pa limit, por me shpejtësi të reduktuar:
  • 6 GB internet me shpejtësi 4G/3G për Paketën 1200
  • 6 GB internet me shpejtësi 4G/3G për Paketën 1600
  • 10 GB internet me shpejtësi 4G/3G për Paketën 2000
 9. Pas konsumimit të përfitimeve të paketës, do të tarifohesh me tarifat standarde të planit tarifor të cilit i përket.
 10. Ti ke të drejtë të regjistrohesh deri në tre herë në paketat Eagle Mobile brenda një muaji kalendarik.
 11. Për t'u regjistruar në një paketë mujore dërgo me SMS si tekst çmimin e paketes drejt numrit të shkurtër 131.
 12. Për të kontrolluar balancën dërgo një SMS me tekst ‘Balance’ në numrin 145.
 13. Përfitimet e paketave nuk janë të vlefshme në roaming.
 14. Çmimet e mësipërme përfshijnë TVSH.

Për më shumë informacion, vizito dyqanet ALBtelecom ose telefono Shërbimin e Klientit në 123.

Përditësuar: 13 Janar 2017